FANDOM


Stub "The information is less and the total coding is not accurate yet."

Strategy Gun: Power Police Wiki needs improvement for article stubs. This article is a stub. You can help Strategy Gun: Power Police Wiki by expanding it.


A doctor's true personality is not just for improving everyone's health. A doctor mustn't always be accurate.

–Xu Qimei

Xu Qimei
Name 徐琪梅 Xú Qíméi
- slowly
- fine jade
méi - plum
Codename Plum
Apen (actual)
Biographical Info
Gender Female
Birthdate May 8th, 1983
Age 28 years
Height 159 cm (5’2")
Weight 42 kg (93 lbs)
Hair Color Black
Eye Color Brown
Status
Occupation Doctor
Debut
First Debut Episode 1
v • d • e

Xu Qimei (徐琪梅), codename "Plum" but actually "Apen", is a doctor in Police Reverence.

AppearanceEdit

PersonalityEdit

Xu Qimei is a cheerful young woman who is said to always helping her friends no matter. However, whenever she is working on her job seriously, she dislikes disruption.

HistoryEdit

SynopsisEdit

RelationshipsEdit

Xiang Wenzhou
Main article: Xiang Wenzhou
Jiang Chendong
Main article: Jiang Chendong
Guang Kelin
Main article: Guang Kelin

TriviaEdit

ReferencesEdit

NavigationEdit

Police Reverence Characters
Police Force Police Chief Zhong Zhiguo
Superintendents Gao Haifeng (former) • Gao Shi'an
Commanders Fan WutingTang Sheng (former) • Jing Ye (former) • Lu XingguangYe AnpingFang ZhiyingLi YinLiang LipingXiao Shanming
Sergeants Jiang YifeiMu HefengYin QingrongSong Wenqu (former)
Detectives Ru XinShan YiLai ShugaoJing YuLuo KuihuaShi LiqianMo LanyeYang Guanhong (former) • Zhang XinqunChen Yuxuan (former) • Lin ShixuChen ZhenqiWu BihongLiang YisiXi YekaiNai XilinLu HetianZuanfengLuo Ying (former) • Hu Zheng
Gurus Cheng Jinghao (former) • Xiang WenzhouMeng QisuKang ShufenFang He
Hospital Jiang ChendongXu QimeiFang YongSong Wenqu (former)
Sensicalization Founder Tang Sheng
Co-founders Ji ShangZhi Xiying
Members Han DifenRu YouYang GuanhongHuang Su'enChen Yuxuan
UC Founder Xia Lun
Members Liu QianyingShen YizhuLiu RijiaLiang TaixinQing ShichuanSong Wenqu
PW Founder Gao Haifeng
Co-founders Jing Ye
Members Huang SujiGuan MilinZhang ChaoyongSu XiangyinXu Qimei
Others Guang KelinMu XinfengLi WeixiaoLuo LingsiSong TijianLiu JiayingDeng LibenZhong JiubiLeng QisuanLeng QikeShang XiaokeLai Hanqing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.