FANDOM


Xiao Shanming (孝山明)Xiào Shānmíng, codename "Bright", is the commander of the Guru Group.

AppearanceEdit

He wears glasses.

PersonalityEdit

He has a very good long-term memory.

Xiao Shanming also has good relationships with anyone and is admired by most in the department.

HistoryEdit

Xiao Shanming used to be an artist.

SynopsisEdit

RelationshipsEdit

Xiang Wenzhou
Main article: Xiang Wenzhou
When Xiang Wenzhou entered the police force at age 24, she immediately became Xiao Shanming's best student and was assigned to work privately as a consultant. She was also then placed into his developing Guru Group with another student. Due to her intelligence and ability to deduct problems, Xiao Shanming planned for her to work under Lu Xingguang's team after graduation. However, Xiang Wenzhou left the police force due to the incident five years ago and has since never appeared until she came back to track the incident's truth.
Cheng Jinghao
Main article: Cheng Jinghao
Cheng Jinghao is known to have skipped from training right to Xiao Shanming's class. When Cheng Jinghao joined the police force, the A-9 Guru Group was only just developing, so he became the first student in the group. At first, Xiao Shanming was unaware of Cheng Jinghao's abilities and was skeptical of the police chief's recommendation, yet he came to recognize Cheng Jinghao as his student. Cheng Jinghao later formally left the police force and started his own group of three.
Zhong Zhiguo
Main article: Zhong Zhiguo

TriviaEdit

ReferencesEdit

NavigationEdit

Police Reverence Characters
SAIB Chief Zhong Zhiguo
Agents Gao Shi'an
D-1 Fu LongtingJiang YifeiMu HefengYin Qingrong
D-2 Lin QuanSong WenquLeng JiHuang YilaiRu Xin
D-3 Fang ZhiyingSong ChangyinShi LiqianZhang XinqunChen Yuxuan
D-4 Lu XingguangShan YiLai ShugaoJing YuLuo Kui
D-5 Xu YinXi YekaiWu XiaobiLiang YishanNai Xixi
D-6 Liang LipingLu HetianZuanfengLuo YingHu Zheng
A-9 Xiao ShanmingCheng JinghaoXiang WenzhouMeng QisuKang Shufen
Former Gao HaifengJing YeTang Sheng
YSH Jiang DongshengXu QimeiFang HeSong Wenqu (former)
Sense Founder Tang Sheng
Co-founders Ji ShangZhi Xiying
Members Han DifenRu YouHuang Su'enChen Yuxuan
UC Founder Xia Lun
Members Liu QianyingShen YizhuLiu RijiaYao TaixinQing ShichuanSong Wenqu
PW Founder Gao Haifeng
Co-founders Jing Ye
Members Huang SujiGuan MilinZhang ChaoyongSu XiangyinXu QimeiWujiang
Others Yan XiuzhenMu XinfengLi WeixiaoLuo LingsiSong TianluoLiu ShunyingDeng LibenLin NianjiuLeng QisuanLeng QikeShang XiaokeLai Hanqing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.