FANDOM


Song Wenqu
250px
Name 宋文趣 Sòng Wénqù
sòng - "Song" dynasty
wén - literary
- interest
Codename Rachlen
Biographical Info
Gender Female
Birthdate May 15th, 1982
Age 29 years
Hair Color Brownish black
Eye Color Brownish black
Status
Occupation Investigator (former)
Doctor (former)
Spy
Organization UC
Debut
v • d • e

Song Wenqu (宋文趣), codename "Rachlen", is a member of the UC organization.

AppearancesEdit

Song Wenqu used to have long hair with little curls on the bottom. She cut her hair to the length of her neck but still left the curls. She wears a black cape coat which stops all the way to her knees.

PersonalityEdit

Song Wenqu is mostly quiet but when speaking, she uses strong vocabulary in her words. Her voice is dark and blurred.

When she was young, Song Wenqu offered help to people she knew even when they did not ask for it.

HistoryEdit

SynopsisEdit

RelationshipsEdit

Xiang Wenzhou
Main article: Xiang Wenzhou
Jiang Yifei
Main article: Jiang Yifei
Xia Lun
Main article: Xia Lun
Song Wenqu met Xia Lun after she had quit her job as an investigator to fulfill her goal as a doctor. Due to her nature of helping people, Xia Lun found that to be her weakness and lured her into a trap. He controlled her and she became a part of the UC organization.

TriviaEdit

ReferencesEdit

NavigationEdit

Police Reverence Characters
Police Force Police Chief Zhong Zhiguo
Superintendents Gao Haifeng (former) • Gao Shi'an
Commanders Fan WutingTang Sheng (former) • Jing Ye (former) • Lu XingguangYe AnpingFang ZhiyingLi YinLiang LipingXiao Shanming
Sergeants Jiang YifeiMu HefengYin QingrongSong Wenqu (former)
Detectives Ru XinShan YiLai ShugaoJing YuLuo KuihuaShi LiqianMo LanyeYang Guanhong (former) • Zhang XinqunChen Yuxuan (former) • Lin ShixuChen ZhenqiWu BihongLiang YisiXi YekaiNai XilinLu HetianZuanfengLuo Ying (former) • Hu Zheng
Gurus Cheng Jinghao (former) • Xiang WenzhouMeng QisuKang ShufenFang He
Hospital Jiang ChendongXu QimeiFang YongSong Wenqu (former)
Sensicalization Founder Tang Sheng
Co-founders Ji ShangZhi Xiying
Members Han DifenRu YouYang GuanhongHuang Su'enChen Yuxuan
UC Founder Xia Lun
Members Liu QianyingShen YizhuLiu RijiaLiang TaixinQing ShichuanSong Wenqu
PW Founder Gao Haifeng
Co-founders Jing Ye
Members Huang SujiGuan MilinZhang ChaoyongSu XiangyinXu Qimei
Others Guang KelinMu XinfengLi WeixiaoLuo LingsiSong TijianLiu JiayingDeng LibenZhong JiubiLeng QisuanLeng QikeShang XiaokeLai Hanqing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.