FANDOM


Mu Hefeng
250px
Name 穆和枫 Mù Héfēng
- solemn, surname "Mu"
- peace
fēng - maple
Codename Maple
Biographical Info
Gender Female
Birthdate -- --, 1985
Age 25 years
Hair Color Dark brown
Eye Color Hazel
Status
Occupation Investigator
Debut
Last Debut NA
v • d • e

Mu Hefeng (穆和枫 Mù Héfēng), codename "Maple", is an investigator (sergeant level) in the Department of Leadership.

AppearanceEdit

PersonalityEdit

HistoryEdit

SynopsisEdit

RelationshipsEdit

Jiang Yifei
Main article: Jiang Yifei
Mu Hefeng respects and admires Jiang Yifei. Although they are both sergeant-level investigators, she is no match by herself. Mu Hefeng will solve crime with Yin Qingrong whenever Jiang Yifei is absent.
Yin Qingrong
Main article: Yin Qingrong
He is Mu Hefeng's partner in crime, and both view Jiang Yifei as their master.

TriviaEdit

ReferencesEdit

NavigationEdit

Police Reverence Characters
Police Force Police Chief Zhong Zhiguo
Superintendents Gao Haifeng (former) • Gao Shi'an
Commanders Fan WutingTang Sheng (former) • Jing Ye (former) • Lu XingguangYe AnpingFang ZhiyingLi YinLiang LipingXiao Shanming
Sergeants Jiang YifeiMu HefengYin QingrongSong Wenqu (former)
Detectives Ru XinShan YiLai ShugaoJing YuLuo KuihuaShi LiqianMo LanyeYang Guanhong (former) • Zhang XinqunChen Yuxuan (former) • Lin ShixuChen ZhenqiWu BihongLiang YisiXi YekaiNai XilinLu HetianZuanfengLuo Ying (former) • Hu Zheng
Gurus Cheng Jinghao (former) • Xiang WenzhouMeng QisuKang ShufenFang He
Hospital Jiang ChendongXu QimeiFang YongSong Wenqu (former)
Sensicalization Founder Tang Sheng
Co-founders Ji ShangZhi Xiying
Members Han DifenRu YouYang GuanhongHuang Su'enChen Yuxuan
UC Founder Xia Lun
Members Liu QianyingShen YizhuLiu RijiaLiang TaixinQing ShichuanSong Wenqu
PW Founder Gao Haifeng
Co-founders Jing Ye
Members Huang SujiGuan MilinZhang ChaoyongSu XiangyinXu Qimei
Others Guang KelinMu XinfengLi WeixiaoLuo LingsiSong TijianLiu JiayingDeng LibenZhong JiubiLeng QisuanLeng QikeShang XiaokeLai Hanqing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.