FANDOM


Stub "The information is less and the total coding is not accurate yet."

Strategy Gun: Power Police Wiki needs improvement for article stubs. This article is a stub. You can help Strategy Gun: Power Police Wiki by expanding it.


My ability to shoot has been stripped away.

–Quick

Meng Qisu
250px
Name 孟奇速 Mèng Qísù
mèng - surname "Meng"
- unusually
- quick
Codename Quick
Biographical Info
Gender Male
Birthdate -- --, 1985
Age 26
Hair Color Black
Eye Color Brown
Status
ID Number 33489
Occupation Guru
Debut
Last Debut NA
v • d • e

Meng Qisu (孟奇速), codename "Quick", is an A-9 guru.

AppearanceEdit

PersonalityEdit

His name describes who he is: quick at completing work and missions. Meng Qisu is trustworthy to his teammates.

Meng Qisu becomes a bit prideful about his ability to shoot extremely accurately. He is skilled with both hands but tends to use one hand. When he was traumatized with an event that destroyed his ability to shoot, his shooting ability regressed and he was disappointed in himself.

HistoryEdit

SynopsisEdit

RelationshipsEdit

TriviaEdit

ReferencesEdit

NavigationEdit

Police Reverence Characters
Police Force Police Chief Zhong Zhiguo
Superintendents Gao Haifeng (former) • Gao Shi'an
Commanders Fan WutingTang Sheng (former) • Jing Ye (former) • Lu XingguangYe AnpingFang ZhiyingLi YinLiang LipingXiao Shanming
Sergeants Jiang YifeiMu HefengYin QingrongSong Wenqu (former)
Detectives Ru XinShan YiLai ShugaoJing YuLuo KuihuaShi LiqianMo LanyeYang Guanhong (former) • Zhang XinqunChen Yuxuan (former) • Lin ShixuChen ZhenqiWu BihongLiang YisiXi YekaiNai XilinLu HetianZuanfengLuo Ying (former) • Hu Zheng
Gurus Cheng Jinghao (former) • Xiang WenzhouMeng QisuKang ShufenFang He
Hospital Jiang ChendongXu QimeiFang YongSong Wenqu (former)
Sensicalization Founder Tang Sheng
Co-founders Ji ShangZhi Xiying
Members Han DifenRu YouYang GuanhongHuang Su'enChen Yuxuan
UC Founder Xia Lun
Members Liu QianyingShen YizhuLiu RijiaLiang TaixinQing ShichuanSong Wenqu
PW Founder Gao Haifeng
Co-founders Jing Ye
Members Huang SujiGuan MilinZhang ChaoyongSu XiangyinXu Qimei
Others Guang KelinMu XinfengLi WeixiaoLuo LingsiSong TijianLiu JiayingDeng LibenZhong JiubiLeng QisuanLeng QikeShang XiaokeLai Hanqing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.