FANDOM


So no? Isn't she one of the best students in your class? I'd be happy to accept the recommendation.

–Lu Xingguang, to Xiao Shanming.

Lu Xingguang (陆兴光)Lù Xìngguāng, codename "Great", is the D-4 commander of SAIB in Police Reverence.

AppearanceEdit

Lu Xingguang is a man in his middle ages, portrayed with black hair and tiny bits of white hair. His light brown eyes may display a gentle side, unlike other commanders that are commonly serious or sarcastic.

Like many other detective commanders, their attire is modern clothing of a white lab-like coat and black professional pants.

PersonalityEdit

HistoryEdit

SynopsisEdit

RelationshipsEdit

Shan Yi
Main article: Shan Yi
Shan Yi is one of Lu Xingguang's trusted students.
Lai Shugao
Main article: Lai Shugao
In the beginning, Lu Xingguang taught at a professional law school with Lai Shugao as one of his students.
Jing Yu
Main article: Jing Yu
Due to knowing Jing Yu's uncle Jing Ye, Lu Xingguang is always on alert around her. Although Jing Yu is his student, Lu Xingguang still displays a respectful side to her.
Luo Kui
Main article: Luo Kui
Luo Kui is also one of Lu Xingguang's students.
Xiao Shanming
Main article: Xiao Shanming
Lu Xingguang and Xiao Shanming are not exactly too close to being friends, but the incident five years ago is the only topic they can ever talk about. In addition to five years ago, Xiao Shanming had originally planned to make Xiang Wenzhou take Lu Xingguang's class after she graduates as a guru.

TriviaEdit

ReferencesEdit

NavigationEdit

Police Reverence Characters
SAIB Chief Zhong Zhiguo
Agents Gao Shi'an
D-1 Fu LongtingJiang YifeiMu HefengYin Qingrong
D-2 Lin QuanSong WenquLeng JiHuang YilaiRu Xin
D-3 Fang ZhiyingSong ChangyinShi LiqianZhang XinqunChen Yuxuan
D-4 Lu XingguangShan YiLai ShugaoJing YuLuo Kui
D-5 Xu YinXi YekaiWu XiaobiLiang YishanNai Xixi
D-6 Liang LipingLu HetianZuanfengLuo YingHu Zheng
A-9 Xiao ShanmingCheng JinghaoXiang WenzhouMeng QisuKang Shufen
Former Gao HaifengJing YeTang Sheng
YSH Jiang DongshengXu QimeiFang HeSong Wenqu (former)
Sense Founder Tang Sheng
Co-founders Ji ShangZhi Xiying
Members Han DifenRu YouHuang Su'enChen Yuxuan
UC Founder Xia Lun
Members Liu QianyingShen YizhuLiu RijiaYao TaixinQing ShichuanSong Wenqu
PW Founder Gao Haifeng
Co-founders Jing Ye
Members Huang SujiGuan MilinZhang ChaoyongSu XiangyinXu QimeiWujiang
Others Yan XiuzhenMu XinfengLi WeixiaoLuo LingsiSong TianluoLiu ShunyingDeng LibenLin NianjiuLeng QisuanLeng QikeShang XiaokeLai Hanqing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.