FANDOM


Jing Yu
250px
Name 景余 Jǐng Yú
jǐng - scenery, surname "Jing"
- extra
Biographical Info
Gender Female
Birthdate ----, 1984
Age 26 years
Hair Color Light Brown
Eye Color Light Brown
Status
Occupation Detective
Debut
First Debut N/A
Last Debut NA
v • d • e

Jing Yu (景余 Jǐng Yú) is a D-4 detective in Police Reverence.

AppearanceEdit

PersonalityEdit

HistoryEdit

SynopsisEdit

Stub "The information is less and the total coding is not accurate yet."

Strategy Gun: Power Police Wiki needs improvement for article stubs. This article is a stub. You can help Strategy Gun: Power Police Wiki by expanding it.


RelationshipsEdit

Lu Xingguang
Main article: Lu Xingguang
Jing Ye
Main article: Jing Ye
Jing Ye is Jing Yu's uncle. Most people in the police force know of her identity and relationship to Jing Ye, so people hold respect and sometimes fear towards her.
Lai Shugao
Main article: Lai Shugao
Shan Yi
Main article: Shan Yi
Luo Kuihua
Main article: Luo Kuihua

TriviaEdit

ReferencesEdit

NavigationEdit

Police Reverence Characters
Police Force Police Chief Zhong Zhiguo
Superintendents Gao Haifeng (former) • Gao Shi'an
Commanders Fan WutingTang Sheng (former) • Jing Ye (former) • Lu XingguangYe AnpingFang ZhiyingLi YinLiang LipingXiao Shanming
Sergeants Jiang YifeiMu HefengYin QingrongSong Wenqu (former)
Detectives Ru XinShan YiLai ShugaoJing YuLuo KuihuaShi LiqianMo LanyeYang Guanhong (former) • Zhang XinqunChen Yuxuan (former) • Lin ShixuChen ZhenqiWu BihongLiang YisiXi YekaiNai XilinLu HetianZuanfengLuo Ying (former) • Hu Zheng
Gurus Cheng Jinghao (former) • Xiang WenzhouMeng QisuKang ShufenFang He
Hospital Jiang ChendongXu QimeiFang YongSong Wenqu (former)
Sensicalization Founder Tang Sheng
Co-founders Ji ShangZhi Xiying
Members Han DifenRu YouYang GuanhongHuang Su'enChen Yuxuan
UC Founder Xia Lun
Members Liu QianyingShen YizhuLiu RijiaLiang TaixinQing ShichuanSong Wenqu
PW Founder Gao Haifeng
Co-founders Jing Ye
Members Huang SujiGuan MilinZhang ChaoyongSu XiangyinXu Qimei
Others Guang KelinMu XinfengLi WeixiaoLuo LingsiSong TijianLiu JiayingDeng LibenZhong JiubiLeng QisuanLeng QikeShang XiaokeLai Hanqing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.