FANDOM


Stub "The information is less and the total coding is not accurate yet."

Strategy Gun: Power Police Wiki needs improvement for article stubs. This article is a stub. You can help Strategy Gun: Power Police Wiki by expanding it.


Jiang Yifei
250px
Name 江亿飞 Jiāng Yìfēi
jiāng - river
亿 - 100 million
fēi - fly
Codename Pro Fei
Biographical Info
Gender Female
Birthdate November 25th, 1981
Age 29 years
Hair Color Black
Eye Color Brownish Black
Status
Occupation Investigator
Debut
Last Debut NA
v • d • e

Jiang Yi Fei (江亿飞), codename "Pro Fei", is an investigator (sergeant level) in the Department of Leadership.

AppearanceEdit

Jiang Yifei has black hair of which she ties into a bun. She wears a completely black uniform.

PersonalityEdit

Jiang Yifei is well-behaved, nice, and intelligent. She is mainly the look-out and the planner for her team.

HistoryEdit

SynopsisEdit

RelationshipsEdit

Mu Hefeng
Main article: Mu Hefeng
Jiang Yifei has two apprentices in her team who are both sergeant level investigators.
Yin Qingrong
Main article: Yin Qingrong
Jiang Yifei's other apprentice.
Fan Wuting
Main article: Fan Wuting
He is the head of her team in the Department of Leadership.
Xiang Wenzhou
Main article: Xiang Wenzhou
Song Wenqu
Main article: Song Wenqu

TriviaEdit

ReferencesEdit

NavigationEdit

Police Reverence Characters
Police Force Police Chief Zhong Zhiguo
Superintendents Gao Haifeng (former) • Gao Shi'an
Commanders Fan WutingTang Sheng (former) • Jing Ye (former) • Lu XingguangYe AnpingFang ZhiyingLi YinLiang LipingXiao Shanming
Sergeants Jiang YifeiMu HefengYin QingrongSong Wenqu (former)
Detectives Ru XinShan YiLai ShugaoJing YuLuo KuihuaShi LiqianMo LanyeYang Guanhong (former) • Zhang XinqunChen Yuxuan (former) • Lin ShixuChen ZhenqiWu BihongLiang YisiXi YekaiNai XilinLu HetianZuanfengLuo Ying (former) • Hu Zheng
Gurus Cheng Jinghao (former) • Xiang WenzhouMeng QisuKang ShufenFang He
Hospital Jiang ChendongXu QimeiFang YongSong Wenqu (former)
Sensicalization Founder Tang Sheng
Co-founders Ji ShangZhi Xiying
Members Han DifenRu YouYang GuanhongHuang Su'enChen Yuxuan
UC Founder Xia Lun
Members Liu QianyingShen YizhuLiu RijiaLiang TaixinQing ShichuanSong Wenqu
PW Founder Gao Haifeng
Co-founders Jing Ye
Members Huang SujiGuan MilinZhang ChaoyongSu XiangyinXu Qimei
Others Guang KelinMu XinfengLi WeixiaoLuo LingsiSong TijianLiu JiayingDeng LibenZhong JiubiLeng QisuanLeng QikeShang XiaokeLai Hanqing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.